Betaling: Hos Salling Computer Service kan du bruge følgende betalingsformer i butikken: kontant, MobilePay, kreditkort (Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Visa, Visa Electron, JCB), via FI betaling(netbank) eller EAN. På hjemmesiden kan du bruge bankoverførsel, MobilePay eller PayPal(inkl. VISA & MasterCard)

Kredit: Der ydes ingen kredit til private kunder. Erhvervskunder kun ved forudgående aftale og typisk efter man har handlet nogle gange med os.

Betaling af bestillingsvarer / Special bygget PC’er: Alle varer betales ved bestillingen eller ordreafgivelse.

Reklamation / Garanti: Salling Computer Service tilbyder en reklamationsret på 2 år i henhold til købeloven. Det vil sige, at man har ret til at klage over mangler ved varen i to år fra varens levering. Man kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet.

I det første halve år gælder den såkaldte formodningsregel, som siger, at de fejl og mangler, der viser sig det første halve år, formodes at have været der på købstidspunktet. Salling Computer Service reparerer eller ombytter derfor varen inden for de første seks måneder.

I de følgende 18 måneder er det køberen, som skal godtgøre, at fejlen var til stede på købstidspunktet. Kan køberen godtgøre dette, vil Salling Computer Service reparere eller ombytte varen.

Reklamationsretten bortfalder ved forkert anvendelse, slitage, uautoriseret reparation eller manglende vedligeholdelse.

Reklamationer vedrørende pakkefejl og mangler ved vare leverancen skal meddeles Salling Computer Service inden 2 måneder efter det tidspunkt, hvor fejlen blev – eller burde være blevet – konstateret.

Vi forbeholder os retten til at udbedre fejl og mangler ved et leveret produkt eller ombytte til et tilsvarende produkt. Der ydes ingen form for erstatning. Salling Computer Service er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

OBS! Batterier er en forbrugsvare og skal anvendes ihh. til normal vejledning, der ydes derfor 6 måneders garanti mod slitage/tæring.

BEMÆRK – Demo varer, varer givet væk til f.eks. tombola eller andre “give away” varer er hos os ikke omfattet af garanti og reklamationsretten!

Husk at elektronik er følsomt

Elektroniske apparater er meget følsomme over for påvirkning af fugt, ekstrem varme, slag og stød og forkert elektrisk spænding. Det er f.eks. ikke alle elektroniske apparater, der har godt af at ligge i en meget varm eller en meget kold og fugtig bil. Når et koldt apparat tages ind i varmen dannes der kondens, som kan give fugtskader. Tænd derfor først apparatet når det har samme temperatur som omgivelserne.

Beskyt mod røg, støv og snavs

Fejl ved elektroniske apparater kan f.eks. skyldes husstøv, dyrehår, tobaksrøg, stegeos, eller sod fra stearinlys. Tænk derfor over, hvor du anvender og opbevarer dine apparater. Nogle, men ikke alle apparater kan renses.

Periodiske fejl

Hvis der er tale om en periodisk fejl – altså en fejl, der ikke er der hele tiden, men opstår indimellem det ikke sikkert at vores værksted kan finde den. I disse tilfælde er det ekstra vigtigt, at du grundigt beskriver fejlen og hvornår og i hvilke situationer, den opstår. Før du kontakter os, kan det være en god idé at tjekke, at apparatet er korrekt tilsluttet.

Undersøgelsesgebyr

Hvis det er klart, at du selv er skyld i fejlen, eller viser det sig, at der ingen fejl er, kan vi opkræve et rimeligt gebyr for at undersøge varen. Det er dog en forudsætning, at du personligt har fået oplysning om gebyret og dets størrelse ved indlevering.

Reklamation og varereturnering: Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettes til:

Salling Computer Service på telefon 40 75 23 21 eller mail service@scservice.dk hvor vi så nærmere aftaler om varen skal afhentes, sendes eller om I vil aflevere den på vor adresse. Det er ikke et krav, men ekspeditions fremmes, hvis fyldestgøende informationer følger varen – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, kopi af faktura, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion: I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker altid ved bankoverførelse og Salling Computer Service har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto hvortil du ønsker refusionen overført til. Disse oplysninger er ikke følsomme og kan uden videre oplyses pr. mail eller anden traditionel korrespondance mv.

Fortrydelsesret: Du har normalt INGEN fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven ved handel i en fysisk butik. Vi tilbyder dog 8 dage fortrydelsesret på alle varer*, hvor emballagen er intakt.

Er emballagen ikke intakt, vil vi fra gang til gang vurdere om vi kan tage varen retur og hvis vi kan tage den retur påregner vi et returgebyr på 10% af varens salgspris til håndtering af sagen.

* gælder ikke bestillingsvarer, special bygget PCer, bærbare computere eller tablets.

Ved henvendelse: Ved enhver form for henvendelse, skal kvitteringen/faktura medbringes.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

  • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.
  • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.
  • Salling Computer Service forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt.
  • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
  • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.
  • Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

Modtagelse af beskadiget pakke:

Erhvervsdrivende kunder er forpligtede til at undersøge varen for synlige transportskader ved modtagelse. Modtager du en pakke, der har synlige tegn på skader under transport, skal du modtage pakken med forbehold, eller alternativt åbne pakken mens fragtfirmaets personale ser på. Hvis indholdet er beskadiget, skal der oprettes en erstatningssag med det pågældende fragtfirma (Bring, Postnord eller GLS). Fragtfirmaet kan evt. være dig behjælpelig med at oprette erstatningssagen. Det er vigtigt, at du straks gør indsigelser mod pakkens tilstand, og ikke kvitterer for modtagelsen uden forbehold.

Du kan også vælge at nægte modtagelse af en beskadiget pakke. Den vil så komme retur til os til kreditering.

Er skaden ikke synlig ved modtagelse, har du stadig mulighed for at oprette en erstatningssag. Dog skal du sørge for at tage kontakt til fragtfirmaet hurtigst muligt, da de efter nogle dage ikke længere vil erstatte en beskadiget vare.

Print Friendly, PDF & Email