Ved indleveringen af enheden til reparation hos Salling Computer Service (forkortet SCS) accepterer du som kunde, at en eventuel garanti på enheden fra fabrikantens side bortfalder.

SCS kan ikke stilles til ansvar for bortfalden garanti efter at enheden har været til reparation.

Telefon og tablets.

Salling Computer Service anvender originale reservedele, samt reservedele i kvaliteten Klasse A.

Der gives 6 måneders garanti på den udskiftet del – batterier dog kun 3 måneder.

De enheder der indleveres til reparation, er ofte tabt eller på anden måde blevet beskadiget, hvilket kan have forårsaget skade på andre dele end den del man kan se der skal repareres.

Denne skade kan ofte ikke ses før, vi har udbedret den oprindelige skade. SCS ansvar og garanti dækker, derfor kun den pågældende reparation og reservedel, som er udskiftet hos SCS.

Hvis der efterfølgende konstateres flere skader, giver SCS et tilbud på reparation af disse.

Hvis din enhed har været udsat for fysisk overlast (eks. revnet skærm), vil producentgarantien formentlig være bortfaldet.

PC.

Softwarefejl er ikke omfattet af producentens garantibestemmelser

Skyldes fejlen en softwarefejl, kan vi tilbyde at lave en geninstallation af Windows med eller uden backup af dine filer*

Ved serviceeftersyn eller virusrensning på PC kan SCS ikke holdes ansvarlig for eventuelle vigtige filer til styresystemet bliver fjernet pga. de er inficeret og derved ikke kan starte/boote PC’en efterfølgende. Vi vil i disse tilfælde tilbyde geninstallation og backup af gamle data*

* – Enhver form af programmer eller andet installeret software, som ikke er en del af Windows styresystemet og dennes licens, kan vi ikke installere igen uden du har evt. licens eller anden rettighed til softwaren. Opsætning og backup af mail er ikke inkluderet i denne service!

BEMÆRK VENLIGST – Vi til retter computerens strømbesparende funktioner af hensyn til vores arbejde kan foregå uforstyrret og hurtigst muligt, disse skal muligvis rettes til, når du får din computer tilbage. Dette gøres i ”kontrolpanel” under strømstyring.

Besked.

Når vi er færdig med service af dit produkt, vil vi give besked til dig om det er klar og kan afhentes i butikken – venligst afvent denne besked således du ikke kører forgæves…

Vi oplever desværre rigtig tit, at man kan have svært med at undvære sit udstyr som er indleveret til reparation eller service og vi har stor forståelse herfor. Men vi er nød til at bede jer om ikke at rykke for svar i denne periode for at undgå unødig tidsforbrug på disse henvendelser.

Ved indlevering af et produkt til service, udleveres en skrivelse til kunden med samme tekst som denne og har du som kunde ikke gjort indsigelser imod denne skrivelse inden du forlader butikken, accepterer du som kunde ovenstående betingelser.

Indleveres en defekt enhed med andet udstyr kan SCS ikke holdes ansvarligt for disse!

Print Friendly, PDF & Email